Spread the love

Over ons

DE PLETTERIJ IS HET DEBAT- EN CULTUURPODIUM IN HAARLEM. EEN KLEINE STAF EN RUIM 80 VRIJWILLIGERS ORGANISEREN JAARLIJKS RUIM 120 DEBATTEN, LEZINGEN,
CONCERTEN, DOCUMENTAIRE VOORSTELLINGEN EN DIVERSE EVENTS.

De Pletterij is tevens een werk- en vergaderplek waar zo’n 20 organisaties zijn gevestigd. Voornamelijk lokale culturele en maatschappelijke organisaties; bij kantoorverhuur zie je welke dat zijn. Naast kantoorruimtes bevat het pand veel faciliteiten. Van vergaderruimtes, een goed uitgeruste keuken, een print/kopieerapparaat tot een uitgebreide geluids- en filmstudio. Deze faciliteiten zijn ook te huur. Op de pagina zaalverhuur lees je welke mogelijkheden er zijn en wat deze kosten.

Op verzoek kan de Pletterij haar kennis en netwerk ter beschikking aan derden stellen. Ook voert zij projecten in opdracht uit.

Hoe de Pletterij omgaat met je privacy kun je lezen op deze pagina.

Bezoek- en postadres:
Pletterij Debat & Cultuur
Lange Herenvest 122
2011 BX HAARLEM

Email: info@pletterij.nl
Tel: 023 542 35 40

Staf
De staf van de Pletterij bestaat uit:
Arno Duivestein (directeur)
Christina Broesder (financiële administratie)
Marcel Kragt (back office coördinatie)
De staf wordt ondersteund door ruim 80 vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Pletterij bestaat momenteel uit de volgende personen:
Demet Akpinar, voorzitter
Rolf van der Horst, penningmeester
Nanou Kurstjens, bestuurslid
Annetje Rubens, bestuurslid
Raja Alouani, bestuurslid

Wie we zijn en wat we doen
De Pletterij is een voortzetting van het in Haarlem in de jaren negentig opgerichte Mondiaal Centrum Haarlem. Dat besteedde veel aandacht aan de ongelijkheid in de wereld en onderhield intensieve contacten met nieuwe Haarlemmers afkomstig uit landen van de derde wereld en hun zelforganisaties.

De Pletterij is gevestigd in een voormalige lood- en zinkpletterij aan de Lange Herenvest 122 en huisvest – naast zichzelf – nog een twintigtal merendeels maatschappelijke en culturele organisaties / ondernemingen.

Onze organisatie vervult met een kleine staf en een groot aantal vrijwilligers twee functies; debatcentrum en podium.

Het ​debatcentrum ​organiseert met grote regelmaat discussies over maatschappelijke thema’s. Wij zien om ons heen een samenleving waar de ongelijkwaardigheid tussen mensen helaas verder toeneemt en de sociale samenhang steeds verder raakt uitgehold. Dat geldt voor veel terreinen: de economie, scholing en opvoeding, gezondheidszorg, wonen, milieu, man/vrouwrelaties, religie, leeftijd, culturele en maatschappelijke achtergrond enz. Onze debatten gaan tegen die stroom in. Ze registreren, stellen vragen en zoeken naar alternatieven. Ze willen bijdragen aan het gevoel van inwoners van onze regio dat ze erbij horen en hebben tot doel (lokale) beleidsbeslissers te bewegen om ook tegen de stroom in te gaan: rekening te houden met groepen die minder zelfredzaam zijn of nadelen ondervinden van dominant beleid. Debatten zijn in de lokale democratie prima instrumenten om je te verdiepen in andere meningen. Door tegenspraak komen we verder.

Het ​podium ​is er ten behoeve van culturele evenementen zoals concerten voor hedendaagse en avontuurlijke muziek, documentaires, literatuur etc. waarbij avontuur en vernieuwing centraal staan. We hebben geen behoefte aan mainstream vertoningen, die zijn er genoeg, maar juist aan de nieuwsgierigheid prikkelende evenementen. We stellen het zeer op prijs wanneer performers op hun terrein ook tegen de stroom in durven te gaan. Vanzelfsprekendheden zijn er om op de proef te worden gesteld, net als bij onze debatten.

Zowel onze debatten als onze voorstellingen zijn via livestream buiten ons huis te volgen. De Pletterij wil in de regio een gezichtsbepalende en betekenisvolle rol vervullen zowel in het debat over de ongelijkwaardigheid als in de stimulering van vernieuwende cultuur. Daarvoor is een fysiek podium niet voldoende.

We streven naar een gerespecteerd opiniërend instituut. Door het kritisch volgen van beleid en bestuur, verantwoordelijken aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het aandragen van alternatieven.

Juni 2022

Overige gegevens
Bankrekening: NL 59 INGB 0003 0445 64
KvK: 41224573

  • Arno Duivestein
    Arno Duivestein
  • Lange Herenvest 122
    Lange Herenvest 122