Spread the love

KANTOOR VERHUUR

De Pletterij is naast een debat- en cultuurpodium een plek met kantoor- en vergaderplekken voor leuke organisaties, sympathieke zzp’ers en kleine bedrijfjes. Aan onze huurders bieden we: een inspirerende omgeving, een goede werksfeer en prettige prijzen!

Geïnteresseerd? Email info@pletterij.nl of bel 023 542 35 40. Let wel: op dit moment zijn er geen ruimtes vrij.

GELIJKE KANSEN MET BRIDGE HIGH DOSAGE TUTORING

Stichting The Bridge Learning Interventions zet zich sinds 2017 in voor het reduceren van kansenongelijkheid in het onderwijs door de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen te ondersteunen met de inzet van Bridge High Dosage Tutoring: een evidence-based onderwijsinterventie met een unieke combinatie van intensieve persoonlijke aandacht, maatwerk en nadruk op relaties.

Onze projecten lopen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs en worden vaak gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies, samenwerkingsverbanden, filantropische organisaties en schoolbesturen. Op dit momenten zijn we actief op 10 basisscholen in Amsterdam Zuidoost en Haarlem Schalkwijk en op een middelbare school in Amsterdam Noord en Amsterdam Nieuw-west.

We werken altijd nauw samen met een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam die onze projecten onderzoekt om de effectiviteit en kwaliteit uitgebreid te bestuderen. De onderzoeksresultaten zijn tot nu toe zeer positief, zie hiervoor www.uva.nl/sepp.

Bridge High Dosage Tutoring projecten vinden altijd plaats onder schooltijd en op de schoollocaties, maar worden aangestuurd door ‘het bureau’ van The Bridge wiens kantoor is gevestigd in de Pletterij in Haarlem. Daarnaast houdt het bureau zich ook actief bezig met het personeelsmanagement, coaching en verdere opschaling en verduurzaming van Bridge High Dosage Tutoring.

U kunt een afspraak maken met het bureau en/of vragen stellen via info@tbli.nl. Voor meer informatie gaat u naar onze website: www.tbli.nl

NEDERLANDS LEREN? OPFRISSEN OF PERFECTIONEREN?

Lingua Viva | Redactia biedt groepscursussen Nederlands voor internationals.

  • kleine groepen
  • op alle taalniveaus
  • persoonlijke aandacht
  • efficiënt
  • ervaren & enthousiaste docenten
  • plezier!

Ook voor andere taaldiensten (tekst, redactie, vertalingen, cultuur) kunt u hier terecht.

Meer informatie?

Lingua Viva
Myriam Schuitemaker
Tel: 06 28 76 29 37
Email:  myriam@linguaviva.nl
Web: www.linguaviva.nl

Redactia
Simone Dekker
Tel:  06 20 35 54 21
Email:  simone@redactia.nl
Web: www.redactia.nl

‘Ik ben Johan van der Plas en sinds 2014 werk ik als zelfstandige accountant. Het merendeel van mijn klanten zijn non-profitorganisaties en hiermee heb ik ook een bepaalde klik. Mijn werkzaamheden zijn dan vaak specifieke verantwoordingen toetsen en voorzien van een accountantsverklaring. Daarnaast doe ik ook standaard accountantswerk zoals jaarrekeningen samenstellen, fiscale zaken zoals aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Kortom, behoorlijk divers’.

Bel of mail gerust voor vrijblijvend contact:

Emailadres: jcpaccountantplus@xs4all.nl
Telefoon: 06-4449 4459

Logo JCP klein

De Stichting InformatieSteunPunt in de 1e lijn van de ggz (geestelijke gezondheidszorg) is sinds 1994 zeer actief in het assisteren maar ook begeleiden en zo nodig meelopen met burgers die om wat voor reden dan ook het niet meer zien zitten, of er geen gat meer in zien. Het kan dus zijn dat u en jij “de weg kwijt bent” of “tussen wal en schip bent gevallen” of “volkomen de boot uit gevallen bent” om wat voor een oorzaak dan ook.

Het ISP helpt dan om u en jou weer de kracht te geven om de Zelfstandigheid terug te laten krijgen. Zo kunnen wij u en jou helpen, wie of wat je ook bent, ongeacht welk probleem!

Onze ervaringsdeskundige vrijwillige medewerkers bieden u graag advies en steun bij uw psycho/sociale en/of maatschappelijke problemen.

Bezoekadres: ISP / Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem

Postadres:
Postbus 475, 2000 AL Haarlem

Martien Luijcks: 06-50486221

e-mail1: info@informatiesteunpunt.nl
e-mail2: martien@informatiesteunpunt.nl
website: www.informatiesteunpunt.nl

Kantooruren en spreekuurtijden: woendag en vrijdag van 11-14 uur

ADVIESBUREAU VOOR EEN ANDER GELUID

LOOPBAANPROFESSIONAL EN COACHING, CASEMANAGEMENT EN RE-INTEGRATIE

Een plezierige werk plek om op een wereldse wijze en grensoverschrijdend te werken aan je (loop) baan, je carrière of ander werk. Denk aan werk naar werk, verzuim en re-integratie of loopbaan en leefstijl.

Geschikt voor werkzoekenden, werkenden en herintreders. Er wordt gewerkt met en vanuit de diverse thema´s, zoals jouw ideale baan of werksituatie, talent en jouw kwaliteiten, cv en solliciteren, het netwerken en sociale media, presenteren en ontmoeten, maar ook baanverlies, wat nu?

Nieuwsgierig?
Kijk op de website voor het contactformulier: www.vooreenandergeluid.nl
of bel voor een afspraak: 061744 8088

Tot een nieuwe ontmoeting! Isabel Hamer