30 MEI '23 - 20:00

Visies op geluk en welbevinden anno nu!

Visies op geluk en welbevinden anno nu!

Tickets

MEI DI 30

DEBAT

Geluk, welbevinden… We hebben het er vaak over en zo ongeveer iedereen streeft ernaar, maar wat is het eigenlijk? Zijn we nu gelukkiger of misschien juist minder gelukkig dan voor de corona-pandemie? Hoe kun je privé en in je werk het beste in elkaar naar boven halen?

Aan de hand van deze vragen gaan we met onze nieuwe moderator Zino Kensen hier dieper op in. Aan het woord komen Engbert Breuker, al jaren bezig met deze thema’s in zijn werk, Jacqueline Duurland, die haar kijk geeft vanuit de filosofie, en Inge Schrijver, de onderzoeker die samen met collega’s werkt aan een welzijnsindex. In het laatste deel van de avond mag het publiek Jacqueline en Inge het hemd van het lijf vragen. Kortom, een inspiratieavond voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping en inspiratie in werk en privé! 

Jacqueline Duurland is een publieksfilosoof die in Haarlem de Filosofiefabriek oprichtte en die lezingen, colleges en cursussen geeft over filosofische onderwerpen. Zij startte haar carrière als schrijver van uiteenlopende teksten en studeerde daarna wijsbegeerte als verdieping aan de UvA, waar zij ook doceerde. Als publieksfilosoof zet zij zich in om met het gedachtegoed van filosofen een groter publiek te bereiken. Hoe kan filosofie handvatten bieden bij alle informatie die vandaag de dag op ons afkomt? Ze heeft een soepele en toegankelijke manier van spreken die filosofie voor velen dichterbij brengt. Haar laatste publicatie is het boek Vinosofie, een proeve van drinken en denken, dat bij Boom uitkwam in 2022.

Engbert Breuker is naar eigen zeggen aansteker en wondernemer en behoudt in tijden van crises het goede in zijn streven naar een betere wereld. Hij werkt onder meer voor Pentascope, waar hij veranderingen begeleidt, en richt zich daarnaast op radicaal verduurzamen van de wereld en organisatie-ontwikkeling.

Inge Schrijver, geboren Haarlemse, is op 1 februari begonnen aan haar promotieonderzoek bij het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden, begeleid door Rutger Hoekstra. Ze is onderdeel van een Europees project, WISE Horizons, dat wil bijdragen aan een nieuw (economisch) paradigma waar welzijn, inclusie en duurzaamheid centraal staan (in plaats van het bruto binnenlands product, bbp). Haar onderzoek gaat over de relatie tussen welzijn en planetaire grenzen. Aan de ene kant kijkt ze naar wat de impact op het milieu, denk aan klimaatverandering, biodiversiteit en vervuiling, is van hoe we in ons welzijn voorzien. Aan de andere kant onderzoekt ze de gevolgen van deze milieu-impact op ons welzijn. Hiervoor werkte Inge vier jaar bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarvan de laatste twee jaar aan het integreren van brede welvaart en beleid. Welzijn, welbevinden en geluk zijn voor haar niet precies definieerbare begrippen, maar een gevoel en staat van zijn, dat voortkomt uit een combinatie van onder andere goede gezondheid (mentaal en fysiek), fijne relaties en voldoening hebben van basisbehoeften. 

Moderator en Pletterij-redacteur Zino Kensen werkte met redacteur Eva Wals erg enthousiast aan deze avond en durft door te vragen met een frisse blik. Hij rondde in 2020 zijn opleiding muziek management af en start binnenkort hoogstwaarschijnlijk met een master journalistiek vanuit een passie voor cultuur en media.

Tickets:
Standaard 3,00 euro
Haarlem Pas 1,50 euro
Jong < 25 jr. 1,50 euro

Tickets

May 30

Debat