17 MEI '23 - 20:00

Tweede bijeenkomst over burgerparticipatie in Haarlem

Tweede bijeenkomst over burgerparticipatie in Haarlem

Tickets

MEI WO 17

DEBAT

Hoe werken burgerberaad en wijkplatforms in den Haag, Utrecht en Velsen?

De gemeente Haarlem gaat de participatie van burgers bij het beleid anders organiseren. Daarbij denkt men vooral aan het veranderen van wijkraden in wijkplatforms en het experimenteren met door loting samengestelde burgerberaden. De Pletterij beschouwt deze ontwikkelingen in 2 debatten.

Na de boeiende inleidingen en gesprekken met Evelien Tonkens en Thea de Roos, 26 april, organiseert de Pletterij op 17 mei weer een debat over burgerparticipatie. Op deze tweede avond onderzoeken we hoe verschillende vormen van burgerparticipatie, in het bijzonder wijkplatforms en burgerberaden, in andere steden functioneren. We hebben twee inleiders: Christine Bleijenberg heeft onder meer de ervaringen met burgerberaden in Den Haag onderzocht. Utrecht werkt al enige tijd met wijkplatforms en heeft het beleid onlangs laten evalueren. Rik Kors, strategisch adviseur wijken gemeente Utrecht, vertelt over de Utrechtse ervaringen. Met betrokkenen uit Velsen spreken we over hun ervaringen met wijkplatforms. Velsen werkt al 20 jaar met wijkplatforms. Inmiddels zijn er nog maar 3 actief. Johan Zwakmam, voorzitter wijkplatform IJmuiden Noord vertelt over zij ervaringen. Renate Ooms, ambtenaar gemeente Velsen, licht toe hoe de nieuwe plannen voor participatie in Velsen, op basis van loting, er uit gaan zien.

Met deze avond hopen we inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet bij deze vormen van participatie die de gemeente Haarlem wilt instellen.

Zie ook de pagina over Christine Bleijenberg.

Tickets

May 17

Debat