27 JUN '23 - 20:00

DEBAT – ER IS LEVEN NA DE GROEI MET PAUL SCHENDERLING EN MERLIJN TWAALFHOVEN

DEBAT – ER IS LEVEN NA DE GROEI MET PAUL SCHENDERLING EN MERLIJN TWAALFHOVEN

Tickets

JUN DI 27

DEBAT

Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat de samenleving anders moet, dat we te veel produceren en te veel consumeren en dat het milieu daar steeds slechter van wordt. Velen zijn ervan overtuigd dat het vijf voor twaalf is om de klimaatcrisis en de sociale crisis in de hand te houden. Maar over de mogelijkheden om de samenleving anders in te richten bestaat onzekerheid. Eén richting die steeds meer in de belangstelling staat is degrowth, oftewel ontgroei of postgroei. Paul Schenderling is daarvan in Nederland een belangrijke pleitbezorger.

De hoofdboodschap van Schenderling is ook de titel van zijn boek: Er is leven na de groei. Om de kritische anderhalve graad opwarming van de aarde af te wenden is het onontkoombaar dat ons economische groeimodel op de schop gaat. Schenderling heeft een duidelijke visie over hoe dat eruit kan zien: van nationaal beleid (zoals minder belasting heffen op arbeid en meer op vervuilende producten) tot lokaal initiatief (voorbeelden van deeleconomie en het opzetten van coöperaties) Zo draagt iedereen zijn steentje bij. Het boek heeft een breed draagvlak, omdat het door elf mede-auteurs is geschreven vanuit alle windrichtingen van de politiek: van SGP tot SP.

Merlijn Twaalfhoven is componist en gaat met verbeeldingskracht, schoonheid en creativiteit wereldproblemen te lijf. Hij houdt een warm pleidooi om kunst niet uit te besteden aan professionele makers, maar om zelf te leren denken, kijken en voelen als een kunstenaar. “In tijden van grote veranderingen en onzekerheid, is het zaak dat we ons bekwamen in praktisch idealisme, en grote en kleine wereldproblemen gaan aanpakken met een kunstenaarsmindset”, aldus Twaalfhoven.

Op deze avond laten twee Haarlemse initiatieven zien hoe dit op lokaal niveau al volop in de praktijk wordt gebracht. Alice Taylor van Mooizooi en Raul Post van Stichting Ecoring vertellen hoe door hergebruik van materiaal en door stadslandbouw de ecologische voetafdruk wordt verkleind en zo een postgroei economie iets dichterbij komt. Duurzame en sociale doelen gaan daarbij hand in hand.

Met de ideeën van Paul Schenderling, de creativiteit van Merlijn Twaalfhoven en de praktijkvoorbeelden van Alice Taylor en Raul Post worden we niet alleen geïnformeerd, maar ook geïnspireerd om zelf een rol te spelen in de verandering die we willen zien.

Moderatoren: Janneke Barten (GroenLinks Haarlem) en Marion Eeckhout (SDG).

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking tussen de Pletterij en GroenLinks Haarlem.

Tickets

Jun 27

Debat