Spread the love

De Pletterij is een debat- en cultuurpodium dat met beperkte middelen en voornamelijk vrijwilligers een divers en kwaliteitsvol programma maakt met jaarlijks ruim 130 programma’s. Ook een pandemie en lockdowns houden ons niet tegen. We doen dit met een klein budget. Om ons werk te kunnen blijven doen en uit te kunnen breiden kunnen we alle hulp, ook financieel, gebruiken.

Snel een donatie geven? Ga naar: Doneer aan de Pletterij

WORD VRIEND VAN DE PLETTERIJ ALS JE:

 • de programma’s van de Pletterij een warm hart toedraagt;
 • vindt dat het sociaal- maatschappelijke en politieke debat op het scherpst van de snede gevoerd dient te worden;
 • een kwaliteitspodium in Haarlem wilt voor wereldmuziek, hedendaagse jazz en gecomponeerde muziek;
 • het leuk vindt deel uit te maken van een groep Vrienden die het mogelijk maakt dat de Pletterij steeds meer mensen kan verrassen en kan inspireren;

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
DOOR ONDERTEKENING VAN HET FORMULIER ONDER AAN DE PAGINA GEEF JE TOESTEMMING AAN DE PLETTERIJ:

 • om incasso-opdrachten te sturen naar je bank overeenkomstig de opdracht van de Pletterij;
 • om per periode een vastgesteld bedrag van je rekening af te schrijven tot wederopzegging.

Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

ALS VRIEND KUN JE EEN BEDRAG DONEREN VANAF € 25,- PER JAAR:

 • € 25,00 per jaar. Deze donatie is een gift zonder voorwaarde.
 • € 50,00 per jaar. Deze donatie geeft een Vriend van Pletterij recht op gratis toegang tot een evenement.

Bankrekening: NL 59 INGB 0003 0445 64
KvK: 41224573

 

  JA, IK WORD VRIEND VAN DE PLETTERIJ!  Machtiging doorlopende SEPA Incasso Algemeen

  Naam incassant : Stichting de Pletterij
  Adres incassant : Lange Herenvest 122
  PC/Woonplaats incassant : 2011 BX Haarlem
  Land incassant : Nederland
  Incassant-id : KvK 41224573