27 MRT '24

Sociale klasse; de rol van je herkomst

Sociale klasse; de rol van je herkomst

Tickets

MRT WO 27
Standaard 3,00
Jonger<25jr 1,50
Haarlem Pas 1,50
KOOP TICKETS

DEBAT

Debat 1: de rol van sociale klasse in het onderwijs

Op 27 maart vindt het eerste debat plaats in de reeks ‘Sociale klasse; de rol van herkomst’. We hebben het die avond over de betekenis van sociale klasse in het onderwijs, zowel in de onderwijsloopbaan van individuen als in de manier waarop het onderwijs is georganiseerd in Nederland. 

Over het onderwijs vertellen we het verhaal dat iedereen die hard werkt en gemotiveerd is hoog op de onderwijsladder kan klimmen. Maar keer op keer blijkt dat dit verhaal niet waar is. We noemen dat de meritocratische mythe.
Waarom dit niet waar is bespreken we met Lenette Schuijt en Damy Baumhöer die zelf, als kind van niet-gestudeerde ouders, hebben ervaren wat dit betekende in hun (onderwijs)loopbaan. Beiden hebben daarover geschreven.

Weliswaar wordt er gewerkt aan kansengelijkheid, maar het onderwijs functioneert in de praktijk als sorteersysteem voor plekken in de maatschappij. Hoe werkt dat? Florus Roelofsen (Voorzitter college van bestuur Nova Colleges) en Marten Elkerbout (Bestuurder Stichting Spaarnesant) kennen het onderwijs goed. Wat zien zij in hun praktijk, wat kan het onderwijs doen, maar misschien ook wel: wat zijn de grenzen van de mogelijkheden.

Lenette Schuijt schreef het boek Transklasse. Leven in twee werelden. Ze heeft zelf de weg afgelegd vanuit de lagere klasse naar de hogere middenklasse en is daarmee in haar definitie transklasse. Het boek is een pleidooi voor het benoemen van klassenverschillen en het afstand nemen van het meritocratische gedachtengoed.
Lenette Schuijt is oprichter en eigenaar van Crystal River Consultancy en begeleidt bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van leiderschap, bezieling en nieuwe vormen van organiseren.
Damy Baumhoër schreef in De Groene Amsterdammer het artikel In de buitenbaan. De inhaalspurt van eerstegeneratiestudenten. Studenten wier ouders zelf niet naar de hogeschool of universiteit gingen, hebben het vaak zwaarder dan studenten uit een academisch nest. Een achterstand, een lager zelfbeeld, een loyaliteitsconflict met thuis. 
Damy was zelf zo’n eerste generatiestudent. Hij is journalist en docent journalistiek & Taalbeheersing bij de Hogeschool Windesheim.
Florus Roelofsen is voorzitter van het College van Bestuur van het Nova College. Het Nova College verzorgt beroepsopleidingen voor ruim 12.500 studenten vanaf 16 jaar. 
Marten Elkerbout is bestuurder bij Stichting Spaarnesant, een stichting voor openbaar onderwijs met 26 scholen, waaronder twee scholen voor (voortgezet) Speciaal Onderwijs.

De moderator van de avond is:

Or Goldenberg, journalist Groene Amsterdammer

De laatste decennia is de rol van sociale klasse in het debat over ongelijkheid onderbelicht geraakt. De plek waar je wieg stond, je gezin van herkomst, je postcode pint mensen meer dan we denken vast op hun plek op de sociale ladder. 

De Pletterij verzorgt een serie van 4 debatten over hoe je herkomst je lot -mede- bepaalt. In de eerste drie komen het onderwijs, arbeid en vermogen/rijkdom aan bod. In het vierde debat kijken we naar alle factoren die ongelijkheid veroorzaken, zoals ook gender en kleur, zonder die te reduceren tot een enkele factor.

De vier debatten worden gemodereerd door Groene Amsterdammer-redacteur Or Goldenberg. Onder haar leiding gaan prominente schrijvers, denkers en vakbondsbestuurders met elkaar en met de zaal in gesprek.

27 maart: onderwijs

8 april: arbeid en inkomen

21 mei: vermogen en rijkdom

Juni (dag nbtm): gender en identiteit

Tickets

Mar 27
Standaard 3,00
Jonger<25jr 1,50
Haarlem Pas 1,50
KOOP TICKETS

Debat