08 APR '24 - 20:00-22:30

Sociale Klasse: de rol van arbeid op je plek op de sociale ladder

Sociale Klasse: de rol van arbeid op je plek op de sociale ladder

Tickets

APR MA 08
Standaard €3,00
Jonger<25jr €1,50
Haarlem Pas €1,50
KOOP TICKETS

DEBAT

Met Merijn Oudenampsen, socioloog en Tuur Elzinga, voorzitter FNV

In dit tweede debat over sociale klassen kijken we naar de rol van arbeid voor je plek op de sociale ladder. Een vaste baan voor de kostwinnaar en lidmaatschap van een vakbond gold voor onze ouders als norm. Een baan betekende bestaanszekerheid en als het tegenzat waren er de sociale voorzieningen.

Maar arbeid werd veel diverser. Flexibilisering (zzp!) nam grote vormen aan, de vakbonden zijn er nog maar minder sterk dan destijds. Een enkele baan is soms niet voldoende voor je levensonderhoud terwijl een CEO vele malen het gemiddeld loon van de werknemers toucheert. Er is een ‘race tot he bottom’ gaande waarbij pakketbezorgers dagen van 10- 12 uur moeten maken. Sociale voorzieningen werden de afgelopen 40 jaar steeds verder uitgekleed. Arbeid loont voor steeds minder werkenden terwijl vermogen steeds beter rendeert.

Socioloog Merijn Oudenampsen en FNV voorzitter Tuur Elzinga gaan met elkaar en met de zaal in debat over de vraag of verandering er in zit en wat daarvoor moet gebeuren. Dit alles onder leiding van Groene Amsterdammer-redacteur Or Goldenberg. 

De laatste decennia is de rol van sociale klasse in het debat over ongelijkheid onderbelicht geraakt. De plek waar je wieg stond, je gezin van herkomst, je postcode pint mensen meer dan we denken vast op hun plek op de sociale ladder. 

De Pletterij verzorgt een serie van 4 debatten over hoe je herkomst je lot -mede- bepaalt. In de eerste drie komen het onderwijs, arbeid en vermogen/rijkdom aan bod. In het vierde debat kijken we naar alle factoren die ongelijkheid veroorzaken, zoals ook gender en kleur, zonder die te reduceren tot een enkele factor.

De vier debatten worden gemodereerd door Groene Amsterdammer-redacteur Or Goldenberg. Onder haar leiding gaan prominente schrijvers, denkers en vakbondsbestuurders met elkaar en met de zaal in gesprek.

De laatste decennia is de rol van sociale klasse in het debat over ongelijkheid onderbelicht geraakt. De plek waar je wieg stond, je gezin van herkomst, je postcode pint mensen meer dan we denken vast op hun plek op de sociale ladder. 

De Pletterij verzorgt een serie van 4 debatten over hoe je herkomst je lot -mede- bepaalt. In de eerste drie komen het onderwijs, arbeid en vermogen/rijkdom aan bod. In het vierde debat kijken we naar alle factoren die ongelijkheid veroorzaken, zoals ook gender en kleur, zonder die te reduceren tot een enkele factor.

De vier debatten worden gemodereerd door Groene Amsterdammer-redacteur Or Goldenberg. Onder haar leiding gaan prominente schrijvers, denkers en vakbondsbestuurders met elkaar en met de zaal in gesprek.

27 maart: onderwijs

8 april: arbeid en inkomen

21 mei: vermogen en rijkdom

Juni (dag nbtm): gender en identiteit

Tickets

Apr 08
Standaard €3,00
Jonger<25jr €1,50
Haarlem Pas €1,50
KOOP TICKETS

Debat