26 APR '24 - 17:00 - 18:00

Politiek Café

Politiek Café

Tickets

APR VR 26
Het politiek café is gratis toegankelijk. 0

DEBAT

De Pletterij organiseert iedere maand een Politiek Café. Daags na de raadsvergadering blikken presentatoren Tim Engelbart (Haarlems Dagblad), Joost Verhagen (Haarlems Nieuwsblad), en Jan Hoekema (Pletterij) terug op wat de afgelopen weken in politiek Haarlem is gebeurd. Welke discussies zijn gevoerd, welke besluiten zijn genomen, wie vielen er op?

Deze maand in het Politiek Café: de toekomst van de gemeentefinanciën en hoe zamelen we ons afval in. 2026 wordt al het ‘ravijnjaar’ genoemd omdat de bijdragen van het rijk aan de gemeenten dan een stuk minder worden. Wat zijn de gevolgen van de voorjaarsnota van het demissionair kabinet voor de financiële situatie van de gemeente in 2025? En verder: hoe gaan we in Haarlem om met ons afval. Hoe zamelen we het in en zorgen we voor een circulair gebruik.

En natuurlijk is er muziek.

Het programma is gratis toegankelijk voor publiek. Ook kan het programma gratis gevolgd worden via een livestream: via ons YouTube-kanaal. Na afloop is het politiek café als podcast terug te zien op het YouTube-kanaal van de Pletterij.

Tickets

Apr 26
Het politiek café is gratis toegankelijk. 0

Debat