20 JUN '24 - 20:00 - 22:30u

pletterij debat: Sociale klasse; de rol van je herkomst

pletterij debat: Sociale klasse; de rol van je herkomst

Tickets

JUN DO 20
Standaard €3,00
Jonger < 25jr €1,50
Haarlem Pas €1,50
KOOP TICKETS

DEBAT

Debat 4: Klasse, Kleur en Gender

Op donderdag 20 juni vindt het vierde debat plaats in de reeks ‘Sociale klasse; de rol van herkomst’.
In deze bijeenkomst staat de vraag centraal Klasse eerst. Of klasse alleen? Deze vraag is de titel van een artikel van onze gast Sinan Çankayain de Groene Amsterdammer (18 oktober 2023). Hij verweert zich in het artikel tegen de opvatting zoals die naar voren komt in boeken van bijvoorbeeld Meyer (SP), ’S Jongers (Pvda) en Moorman (PvdA) dat het in de eerste plaats gaat om Klasse en dat individualistische identiteitspolitiek verdeelt en secundair is. Çankaya zal in dit debat ingaan op zijn standpunt dat socialisten en sociaal-democraten een flinke dosis antiracisme nodig hebben.

In haar boek Klassenstrijd in deze tijd. Een pleidooi voor vernieuwing stelt onze tweede gast, Anja Meulenbelt, dat wat nu identiteitspolitiek wordt genoemd, altijd al noodzakelijk is geweest om de sociale verhoudingen te veranderen. Ze verwijst daarbij naar homo-emancipatie en vrouwenemancipatie.

Songϋl Mutluer, lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA is onze derde gast. Met haar en de andere gasten gaan we in gesprek over de vraag hoe progressieve partijen oog kunnen hebben voor de emancipatie van alle gemarginaliseerde groepen en welke rol solidariteit daarin speelt.

Sinan Çankaya is schrijver en cultureel antropoloog

Sinan is gepromoveerd op een onderzoek naar diversiteit binnen de politieorganisatie (Buiten veiliger dan binnen, 2011). Daarna deed hij onderzoek naar etnisch profileren (De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie, 2012). Ook schreef hij maandelijks voor De Correspondent. Momenteel werkt Çankaya als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij won de E. du Perronprijs, de Jan Hanlo Essayprijs en De Sociologische Bril voor Mijn ontelbare identiteiten (2020).

Anja Meulenbelt, la éminence grise van het Nederlandse feminisme.

Ze breekt in het boek Klassenstrijd in deze tijd; een pleidooi voor vernieuwing, een lans voor de verbreding van het begrip klassenstrijd. Dat doet ze door te pleiten voor het omarmen van allerlei andere vormen van strijd, zoals de vrouwenstrijd, de klimaatstrijd, de anti-racismestrijd en de woonstrijd. Alleen als we erin slagen een brug te slaan tussen al deze uiteenlopende sociale bewegingen, mogen we erop hopen dat aan de horizon écht een andere wereld gaat gloren.

 Songül Mutluer is sinds 17 februari 2022 Tweede Kamerlid.

Tot 27 oktober 2023 was dat voor de PvdA en sindsdien is zij lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA. Mutluer was sinds 2018 wethouder Wonen, jeugdzorg, ouderenbeleid en minimabeleid bij de gemeente Zaanstad en eerder als docent en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als Tweede Kamerlid houdt zij zich bezig met justitie (veiligheid en recht, politie, femicide) en emancipatie.

Moderator van deze avond is Or Goldenberg, journalist Groene Amsterdammer.

Tickets

Jun 20
Standaard €3,00
Jonger < 25jr €1,50
Haarlem Pas €1,50
KOOP TICKETS

Debat