15 JUL '24 - 19:30 - 21:30 uur

Expert-sessie ‘De straat is van iedereen!’ – EXTERNE ORGANISATOR

Expert-sessie ‘De straat is van iedereen!’ – EXTERNE ORGANISATOR

Tickets

JUL MA 15

AANMELDEN KAN VIA gesprekmetdestad@haarlem.nl

DEBAT

De gemeente houdt maandag 15 juli een expert-sessies ‘De straat is van iedereen’. Men zoekt Haarlemmers die met hun kennis en ervaring een bijdrage willen leveren aan de belangrijke discussie die nieuwe perspectieven en ideeen kan geven voor samenwerking en burgerparticipatie. Om met elkaar te werken aan een nieuw, inclusief parkeerplan voor Haarlem in 2025. In de sessies wordt nagedacht hoe we de straat in de toekomst gebruiken.

Je kunt ruimte maar één keer gebruiken. Op de plek waar een boom staat kun je niet parkeren. En waar een auto staat kunnen geen kinderen spelen. Als gemeente willen we op een goede manier afspraken met elkaar maken over wat we met de ruimte doen die we samen hebben. Helemaal omdat we in de toekomst met méér mensen zijn en minder ruimte te verdelen hebben. We moeten samen goede besluiten nemen over de toekomst, waar we met zijn allen achter kunnen staan.

De sessie wordt mede georganiseerd door hoogleraar Marco te Brömmelstroet van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is door de gemeente aangesteld als de eerste stadsadviseur mobiliteitstransitie van Nederland.

In gesprek met de stad

Er is al begonnen met wijkgesprekken in heel Haarlem. Ook zijn alle huishoudens in Haarlem gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Dit najaar organiseert de gemeente ook een burgerberaad. Dat is een grote bijeenkomst waar met Haarlemmers wordt gepraat over het onderwerp. We gaan ook in gesprek met deskundigen uit Haarlem en daarbuiten om van hen te horen wat mogelijk, belangrijk en verstandig is.

Stadsadviseur mobiliteitstransitie

Een van deze deskundigen is de stadsadviseur mobiliteitstransitie van Haarlem. Burgemeester en Wethouders hebben hoogleraar Marco te Brömmelstroet van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor deze functie aangesteld. Te Brömmelstroet heeft een grote internationale ervaring op het gebied van mobiliteits- en transitievraagstrukken. Haarlem is de eerste gemeente in Nederland die met een stadsadviseur mobiliteitstransitie werkt.

Netwerk van de Haarlemse straat

De stadsadviseur werkt samen met The Lab of Thought en Jonge Honden om speciale bijeenkomsten te organiseren die we ‘expert-sessies’ noemen. Voor deze sessies heeft de stadsadviseur een eerste overzicht gemaakt van het beleid en de visies van de gemeente, de verschillende dimensies van de straat, het krachtenveld in de stad en de kansen die hij ziet. Tijdens deze sessies gaat de stadsadviseur in gesprek met experts vanuit veel verschillende domeinen uit Haarlem over de kansen en uitdagingen rond het nieuwe parkeerplan en ruimtegebruik in de stad.  

De straat is van iedereen

In de eerste sessie van twee uur gaan we met u kijken hoe we de straat zo kunnen inrichten dat het eerlijk is voor iedereen. We noemen dit ‘de rechtvaardige straat’. Verschillende deskundigen gaan tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek over onderwerpen als mobiliteit, gezondheid, klimaatadaptatie en toegankelijkheid. Op deze manier ontstaat een compleet beeld waarbij duidelijk wordt wat de rol is van betrokken partijen, wat hun belangen zijn en hoe we samen kunnen werken binnen de straattransitie.

Sessie met drie uitgangspunten
In de sessie werken we met drie belangrijke uitgangspunten. We werken vanuit oprechte nieuwsgierigheid en openheid naar elkaar. De doelen die de gemeente beschreven heeft staan niet ter discussie. We dragen constructief bij aan het halen van de doelen van de gemeente Haarlem.

In gesprek met de hele stad

In de tweede sessie bedenken we met u hoe we het gesprek kunnen voeren met de hele stad in de vorm van verschillende experimenten. We betrekken inwoners, belangenbehartigers en initiatieven. Zo kunnen we mensen laten kennismaken met een nieuwe manier van kijken naar onze straten. De ideeën uit deze twee bijeenkomsten kunnen we gebruiken voor de strategie, die begin 2025 klaar is.

AANMELDEN KAN VIA: gesprekmetdestad@haarlem.nl

Tickets

Jul 15

Debat