27 SEP '23 - 16:00-16:30

EEN GOED GESPREK MET… Artie Ramsodit (GRATIS LIVESTREAM)

EEN GOED GESPREK MET… Artie Ramsodit (GRATIS LIVESTREAM)
SEP WO 27

DEBAT

EEN GOED GESPREK MET…
Ook dit seizoen voert Jan Hoekema iedere woensdag ‘Een goed gesprek met…’.

Prominente of minder prominente Haarlemmers uit bestuur, politiek, cultuur, maatschappelijk leven en MKB worden een half uur geïnterviewd over wat hen bezighoudt in Haarlem en hoe zij hopen dat de stad er in de toekomst uit zal zien.

Deze week: Artie Ramsodit, Eerste Kamerlid namens de Partij voor de Arbeid en voorheen gemeenteraadslid bij gemeente Haarlem. Artie zet zich in voor bestaanszekerheid voor iedereen.

LIVESTREAM
Je kunt onze livestreams gratis volgen op ons Youtube-kanaal en na afloop zijn ze er als
podcast terug te zien.

Sep 27

Debat