25 APR '23 - 20:00-21:30

BURGERPARTICIPATIE IN HAARLEM

BURGERPARTICIPATIE IN HAARLEM

Tickets

APR DI 25

DEBAT

Praat mee over participatie van burgers in de gemeentelijke besluitvorming

Ook in Haarlem bestaat er onvrede over de inbreng van burgers in de gemeentelijke besluitvorming. Op 25 april organiseert de Pletterij de eerste van een serie bijeenkomsten om de uiteenlopende visies daarop te inventariseren en te bespreken. Het gaat hierbij niet direct om concrete plannen, maar om het zoeken naar inspiratie en visies om de participatie van burgers te verbeteren. 

De avond wordt ingeleid door Evelien Tonkens en Thea de Roos. Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector. Thea de Roos heeft als oud- burgemeester en voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier ruim ervaring met participatietrajecten die niet goed werkten. Hoe kan het volgens haar wél? Er zal ruim gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Tonkens was zeven jaar columnist voor de Volkskrant.

Tickets

Apr 25

Debat